Het consult

Voor de afspraak

Is het het prettigst als uw paard:

 • Op die dag nog niet is getraind
 • Droog en schoongeborsteld is
 • In een rustige omgeving kan staan tijdens het consult

Het 1e consult bestaat uit

 • Een anamnese: Dit is een kort vraaggesprek over algemene informatie over u (de eigenaar) en uw paard. (Training, huisvesting, ziekte geschiedenis etc.)
 • Inspectie : Hierbij kijk ik naar de algemene gemoedstoestand van het paard, sterke en aandachtspunten in het exterieur en eventueel andere opvallendheden.
 • Palpatie: Hierbij voel ik naar de contouren van het paard en let hierbij op zwelling, warmte, pijn, littekens en de spierspanning en vergelijk of links en rechts gelijk zijn in (hun) bespiering.
 • Bewegingsanalyse aan de hand op een harde ondergrond: Ik ga hierbij naar het paard in beweging kijken op de harde ondergrond op een rechte lijn. Ik kijk naar de manier van bewegen en het lichaamsgebruik van het paard. Dit bekijk ik van de voor/achterkant, zijkant in stap en draf.
 • Bewegingsanalyse aan de longe op een zachte bodem: Hierbij kijk ik naar de beweging en het lichaamsgebruik van het paard op een zachte bodem. Dit doen we in stap/draf en galop, zowel links als rechtsom.
 • Diepe palpatie: Ik doe hier eigenlijk hetzelfde als bij de palpatie voor de bewegingsanalyse, alleen doe ik dit met meer druk, zodat ik ook de dieper gelegen structuren kan voelen. Verder let ik op eventuele verschillen van de eerste palpatie voor de bewegingsanalyse.
 • Aanvullende test: Er zijn verschillende testen die ik kan doen om te kijken of een bepaalde beweging echt een beperking geeft of dat het paard een voorkeurshouding heeft laten zien tijdens de bewegingsanalyse.
 • Massageplan/trainingsadvies: Na aanleiding van het bovengenoemde maak ik een massageplan en trainingsadvies aangepast op uw paard. Door dit uitgebreide consult kan ik in overleg met u een zo optimaal mogelijk plan voor paard maken en zo gericht mogelijk advies geven.
 • Massage: Dan volgt de massage voor uw paard, dit voor de :
  1. Ontspanning
  2. Mobiliteit vergroten
  3. Herstel processen bevorderen
  4. Vroegtijdig problemen opsporen
  5. Pijn verminderen

paardensportmassage-kim3 paardensportmassage-kim4 paardensportmassage-kim5

De 2e en volgende consulten

Bij het 2e en volgende consult(en) wil ik graag het paard even kort in beweging zien om eventuele veranderingen te constateren om te kijken of we op de goede weg zijn of dat er nog wat aanpassingen moeten plaats vinden in het eerder opgestelde massageplan.

Na het consult

Na de massage raad ik aan om het paard 30 minuten te stappen (aan de hand/stapmolen/onder het zadel), zodat de mogelijke afvalstoffen die zijn vrijgekomen bij de massage beter worden afgevoerd en daardoor minder of geen verzuring plaatsvindt. Direct na het consult is het aan te raden geen inspannende training van het paard te vragen. De volgende dag kan de training weer rustig opgepakt worden.